Energies renovables


Les energies renovables són aquelles energies que provenen de recursos naturals i que els humans som capaços de transformar en energia útil. L’aprofitament d’aquestes energies no malmet el planeta ni esgota aquests recursos. Les energies renovables són: l’energia  solar, l'eòlica, la geotèrmica, i l’energia de l’aigua, tant de les onades del mar com de la força dels rius.

L’edifici de la biblioteca Pompeu Fabra de Mataró va ser pioner en l’ús de plaques solars en el moment de la seva construcció (novembre de 1997), esdevenint així un dels primers prototipus mundials d'edifici sostenible. Des d’aleshores, la biblioteca es va especialitzar en les Energies Renovables, comptant amb un fons especialitzat en aquest matèria.

Amplia els teus coneixements entorn a les energies renovables  amb aquesta selecció de documents

Energía Solar Fotovoltaica. Autoconsumo. Energía solar tèrmica d’Abraham Ruiz Gómez.  Una petita introducció sobre aspectes teòrics i pràctics de l’energia solar fotovoltaica i la tèrmica, energies renovables que contribueixen a un mon més sostenible.

Revista Energias renovables una publicació periòdica que recull diversos temes sobre tots els àmbits sobre aquestes energies: legislació, articles, enllaços externs per estar al dia cada mes! També consultable via web.

Diseño y gestión de edificios de consumo de energía casi nulo de Francisco J. Rey i Eloy Velasco que ens presenten tots els conceptes englobats dins la construcció d’edificis d’aquestes característiques. És un llibre enfocat als professionals.

EcoHabitar. Revista trimestral de bioconstrucció, bioarquitectura, transició, permacultura i cultura regenerativaTambé consultable via web.

En tots els números de la revista s'inclou algun projecte de bioconstrucció en fusta.

La Transformació del sistema energètic : recursos, raons i eines. La necessitat de canvi en el sistema energètic i en la gestió dels recursos finits afecta tant a la societat coma el mon empresarial. Exposa accions i arguments sobre els nous conceptes i de com es podria afrontar aquesta transformació urgent. Fem#bibliosméssostenibles.              

Las Energías renovables marinas y la riqueza potencial de los océanos: ¿un mar de dudas o un mar de oportunidades? de Montserrat Abad. Las energies renovables marines s’estan investigant ja que que es podrien aconseguir molts beneficis en l’àmbit internacional.

Energía solar fotovoltaica para todos de Pedro F. García Martín. Un manual amb casos pràctics que ens  faciliten el disseny y la instal·lació de sistemes  d’energia solar fotovoltaica.

Conflicte entre el paisatge i l'energia eòlica. El cas de les comarques meridionals de Catalunya. Amb aquesta publicació l’autor pretén apropar el lector a la comprensió d’aquest conflicte que hi hagut, i hi ha, entre el paisatge i l’energia eòlica a Catalunya, i com en funció del paper que hi té el paisatge el resultat és un o altre.

Energias Renovables. Una publicació periòdica que recull diversos temes sobre tots els àmbits sobre aquestes energies: legislació, articles, enllaços externs per estar al dia cada mes! També consultable via web.

La Energía del oleaje: una guía técnica para su aprovechamiento. L'energia de l'onatge és una de les energies renovables amb major potencial. Aquest llibre ofereix una guia tècnica senzilla i accessible amb els principis bàsics i eines avançades per a l'anàlisi de l'aprofitament de les ones en una determinada regió costanera. Els seus continguts relacionats amb les energies renovables i l'eficiència energètica resulten molt útils per a la docència en aquests àmbits.

AntropOcéano. Cuidar los mares para salvar la vida. Aquesta jove però ja reconeguda oceanògrafa  andalusa ens mostra, d’una manera clara i amena, els problemes del mar, què els ha provocat i les accions positives que s'estan duent a terme per a remeiar-los. Un llibre imprescindible per entendre perquè l’oceà pot esdevenir el nostre millor aliat per a mitigar els efectes del canvi climàtic.

El nuevo orden verde. Cómo la transición energética cambiará el mundoEl químic i especialista en mercats energètics, Pedro Fresco, reflexiona, en el seu darrer llibre, sobre la Transició Energètica, el procés de trànsit des d'un model basat en els combustibles fòssils a un altre sustentat fonamentalment sobre energies renovables en el qual ens trobem immersos i que donarà lloc a un nou model social, econòmic i geopolític amb transformacions d'enorme envergadura.