Energies renovables

Les energies renovables són aquelles energies que provenen de recursos naturals i que els humans som capaços de transformar en energia útil. L’aprofitament d’aquestes energies no malmet el planeta ni esgota aquests recursos. Les energies renovables són: l’energia  solar, l'eòlica, la geotèrmica, i l’energia de l’aigua, tant de les onades del mar com de la força dels rius.

L’edifici de la biblioteca Pompeu Fabra de Mataró va ser pioner en l’ús de plaques solars en el moment de la seva construcció (novembre de 1997), esdevenint així un dels primers prototipus mundials d'edifici sostenible. Des d’aleshores, la biblioteca es va especialitzar en les Energies Renovables, comptant amb un fons especialitzat en aquest matèria.

Amplia els teus coneixements entorn a les energies renovables  amb aquesta selecció de documents

Energía Solar Fotovoltaica. Autoconsumo. Energía solar tèrmica d’Abraham Ruiz Gómez.  Una petita introducció sobre aspectes teòrics i pràctics de l’energia solar fotovoltaica i la tèrmica, energies renovables que contribueixen a un mon més sostenible.

Revista Energias renovables una publicació periòdica que recull diversos temes sobre tots els àmbits sobre aquestes energies: legislació, articles, enllaços externs per estar al dia cada mes! També consultable via web.

Diseño y gestión de edificios de consumo de energía casi nulo de Francisco J. Rey i Eloy Velasco que ens presenten tots els conceptes englobats dins la construcció d’edificis d’aquestes característiques. És un llibre enfocat als professionals.