Economia circular

L'economia circular és un nou model de producció, distribució, i consum i reutilització que assegura un creixement respectuós amb el medi ambient i sostenible en el temps. L’economia circular promou l’optimització dels recursos en totes les fases d’elaboració i transport del producte, minimitzant el seu impacte ambiental i la generació de residus. Aposta per una reducció del consumisme i pel consum responsable, la reutilització, la reparació, el reciclatge, l’economia compartida.. ampliant així la vida útil dels materials i dels productes.

Amb l’objectiu de contribuir  amb aquest nou model productiu que s’està adaptant a la ciutat de Mataró, les Biblioteques de Mataró han elaborat una guia de recursos d’economia circular i un centre d’interès amb una proposta de documents àmplia i variada. 

Proposta de documents per descobrir l’economia circular.

La Bossa o la vida: el 99% contra l'emergència climàtica de Salvador Lladó, un llibre empoderador per ajudar a conviure amb l’entorn i lluitar contra un capitalisme que s’enfronta amb tota forma de vida presents al planeta.

Decrecimiento: una propuesta razonada de Carlos Taibo, un clar argumentari en contra del creixement infinit i insostenible que promou el capitalisme més salvatge i una aposta per recuperar la vida social robada o noves formes de repartiment del treball.

Permacultura: práctica de la horticultura que imita los patrones y las relaciones de la naturaleza d'Andrew Mikolajski. Un llibre que explica com la permacultura possibilita una agricultura sostenible, de futur i no agressiva amb l’entorn.