Biblioteques obertes a tothom


Les biblioteques de Mataró garanteixen el seus serveis de manera igualitària per a tothom, en un espai de fàcil accés i mobiliari adient. La senyalització és adequada i fàcilment interpretable. Hi ha pictogrames identificatius als diferents espais i als documents del fons que ajuden a identificar els documents. La cartelleria inclou codis QR per facilitar la consulta. Els espais de lectura estan dotats de llum freda. La comunicació i difusió de les activitats i serveis que ofereixen les biblioteques es troben diversificats en diversos formats i suports.

L'Ajuntament de Mataró i la Diputació de Barcelona segueixen treballant per la implantació contínua de nous serveis que responguin a les necessitats específiques de diversos col·lectius, amb la finalitat de garantir-ne l'accés a totes les activitats i serveis que qualsevol persona té en una biblioteca. A continuació us detallem quines activitats i serveis inclusius podeu trobar o bé sol·licitar a les biblioteques de Mataró:

FONS DOCUMENTAL


Llibres, revistes, cd, dvd i altres documents inclusius que trobaràs a les biblioteques

La política d'adquisicions de la xarxa de Biblioteques de Mataró dedica part del seu pressupost a fons documental adaptat a les diferents necessitats lectores i d'accés a la informació:

També tenim una quantitat important de documents en diferents formats que tracten de temàtiques identificades amb la inclusió social 

A més a més, amb els llibres, cd i altres docments que tenim, les biblioteques fem:

 • Exposicions per visibilitzar el fons de documents que tenim i que tracten sobre l’accessibilitat i la inclusió
 • Aparadors culturals
 • Lots escolars per portar en préstec als centres escolars de la ciutat en què hi apareix aquesta temàtica
 • Creació de lots específics per deixar en préstec a centres educatius locals amb persones amb necessitats especials

A les biblioteques fomentem l’accés i el coneixement del fons virtual (eBiblio) i dels recursos electrònics que es poden trobar a la biblioteca virtual.

SERVEIS

A les biblioteques prioritzem l'atenció a les persones, a tothom per igual!


Dispositius digitals, visites personalitzades i serveis externs

 • WI-FI gratuït
 • Ordinadors disponibles a la Biblioteca Pompeu Fabra: 15 a la sala adults, 5 sala infantil i 5 per usos relacionats amb l'ofimàtica i l'accés a Internet. També hi ha lectors de DNI al teclat de tots els ordinadors. Els ordinadors estan adaptats a discapacitats visuals
 • Ordinadors disponibles a la Biblioteca Antoni Comas: 13 a la sala d’adults, 4 a la sala infantil i 11 a la sala multimèdia. Hi ha lector de DNI en tots els ordinadors, excepte en 9 de la sala multimèdia. Els ordinadors estan adaptats a discapacitats visuals
 • Tenim 6 tauletes, 3 per biblioteca. A cada tauleta hi ha diverses aplicacions per facilitar l'ús a qualsevol usuari
 • Servei d’escàner de documents
 • Hi ha una persona de suport per a la realització de tràmits digitals que es puguin fer des dels ordinadors de les biblioteques
 • Tenim nombrosos videotutorials a Internet. Són vídeos explicatius sobre com accedir i fer ús dels serveis que ofereix la biblioteca digital (eBiblio). 


A les biblioteques ens agrada rebre grups de gent que ens vol conèixer. Oferim visites guiades adaptades a diferents col·lectius: visites escolars, d’acollida, benvingudes familiars i visites personalitzades d'cord amb les necessitats del grup que ho sol·licita. Pregunta'ns!


A més a més, també arribem a tothom sortint de les biblioteques:

 • Tenim un servei de préstec de documents a domicili amb la Creu Roja
 • Cooperem amb col·lectius de persones amb discapacitat a través de diverses entitats, escoles i serveis municipals 

ACTIVITATS I FORMACIONS


Activitats i cursos inclusius

A les biblioteques tenim en compte la inclusió a l'hora de programar activitats obertes a tothom. Hi trobaràs: 

 • Un club de lectura fàcil en català
 • Hores del conte en llenguatge de signes catalana
 • Hores del conte que tracten temes relacionats amb la inclusió
 • Anem organitzant diverses accions de sensibilització, moltes sorgides de la col·laboració amb diverses campanyes organitzades per altres serveis municipals. Ho fem a través de mostres documentals, aparadors, exposicions, programació d’activitats, accions a xarxes socials, etc. Algunes celebracions que esdevenen el pretext per a la celebració d'aquestes activitats són el Dia Internacional de les Llengües Maternes, el Maig Intercultural, el Dia LGTBIQ, el Dia de la dona, el Dia del voluntariat, la Nit de la solidaritat o el Dia de la Gent Gran, per exemple
 • Ens hem adherit al programa Lecxit i facilitem així la millora de la comprensió lectora dels infants, involucrant escoles, famílies i voluntariat


Quan organitzem cursos de formació per als usuaris, un dels objectius a l'hora de programar el cursos és contribuir a l'alfabetització digital. Alguns dels cursos que impartim normalment són:

 • Cursos per fer tràmits amb l'administració electrònica: S'expliquen eines bàsiques i es dota els participants d’una autonomia elemental que els permeti poder realitzar tràmits i gestions amb l’administració pública mitjançant la via electrònica
 • Cursos sobre els recursos digitals que ofereixen les biblioteques: es facilita el coneixement i la utilització de recursos digitals de la Xarxa de Biblioteques de Mataró 
 • Fem tallers d’alfabetització digitalS'ofereix formació bàsica a nivell d’usuari, iniciació informàtica, aprendre a navegar per Internet, usar eines bàsiques de la xarxa i utilitzar de manera bàsica dispositius mòbils
 • Oferim formacions a usuaris adaptades a la resolució de problemàtiques concretes
 • Realitzem formacions en col·laboració amb la Fundació Pere Tarrés